Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Yksityisyytesi on tärkeä asia, jota arvostamme. Antamiesi tietojen perusteella voimme palvella sinua parhaiten niin maksullisten kuin maksuttomien palveluiden ja tuotteiden avulla. Antamiesi tietojen perusteella voimme tarjota sinulle yksilöllistä palvelua. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien. Tietojasi käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti. Rekisteri- ja tietosuojaseloste tarkistetaan vuosittain sekä tarpeen mukaan Urautuva-liiketoiminnan kehittyessä tai lainsäädön muutoksien perusteella.

Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua.

Mikäli olet liittynyt sisäpiiriin tilaamalla uutiskirjeen, nimesi ja sähköpostiosoitteesi ovat postituslistalla niin kauan kuin postituslista on olemassa tai kunnes poistat itse itsesi listalta.

Rekisterin ylläpitäjä
Yritys: Urautuva Tmi
Y-tunnus: 3289870-8
Yrityksen kotipaikka: Vantaa
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Elina Helmikoski, elina (a) urautuva.fi

Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste
Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri
Postituslista
Käyttäjärekisteri
Rekisteriin liittyvät sivustot
https://www.urautuva.fi
https://www.instagram.com/urautuva

Käyttäjä
Urautuva Tmi (jäljempänä yritys) viittaa tässä rekisteriselosteessa ja tietosuojakäytännössä usein ”käyttäjään”. Käyttäjällä yritys tarkoittaa sivustoilla käyviä henkilöitä, asiakkaita sekä kursseille, webinaareihin ja workshoppeihin osallistujia, erilaisiin kilpailuihin ja arvontoihin osallistuvia henkilöitä, yrittäjiä, yrityksiä ja yhteisöjä.

Keräämämme henkilötiedot
Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja:

Nimi
Sähköpostiosoite
Henkilötunnus
Puhelinnumero
Osoite
Verkkotunnistetiedot (kuten IP-osoite ja päätelaitteen tunnistetiedot)
Asiakkuuden ylläpitoon liittyvät tiedot; laskutustiedot ja maksutavat, tilaamiasi palveluita ja/tai tuotteita koskevat tiedot, myyjä- ja kumppanitiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, peruutustiedot
Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)
Kirjautumistiedot palveluun
Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset, kuten suoramarkkinointiluvat
Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai sivuston alasivut joilla vierailet, toimintojen ajankohta.
Vastaanotetut ja avatut sähköiset suoramarkkinointiviestit
Osallistumistiedot yrityksen järjestämiin tapahtumiin tai muihin aktiviteetteihin
Sekä mahdolliset muut meille antamasi tiedot.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käsittelyn lainmukaiset perusteet
Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

yhteydenpito sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttämiseksi
asiakasviestintä ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
sivustojen uutisista ja ajankohtaisista asioista tiedottaminen
palveluidemme kohdentaminen käyttäjälle
sopimusvelvoitteiden noudattaminen
palvelujen toteuttaminen
asiakas- ja kävijätapahtumien varmentaminen
liiketoiminnan, kuten asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen
mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen
jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja
tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi
kumppanuus- ja affiliatemarkkinoinnin toteuttaminen
Henkilötietojen säilytysajat
Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellinen käyttötarkoitusta varten. Säilytämme henkilötietojasi palveluissamme noudattaen seuraavia periaatteita:

Henkilötietoja säilytetään palveluissamme tahtotilasi mukaisesti. Palveluun liittyvät henkilötietosi poistetaan ilmoittaessasi, että haluat käyttäjätunnuksesi poistettavan
Järjestämiemme tapahtumien tai aktiviteettien toteuttamiseksi säilytämme henkilötietojasi tapahtuman tai aktiviteetin päättymisen jälkeen korkeintaan 13 kuukautta.
Suoramarkkinoinnin, kuten uutiskirjeiden, lähettämiseksi säilytämme yhteystietojasi niin kauan, kunnes peruutat tilauksesi tai vastustat henkilötietojesi käsittelemistä suoramarkkinointitarkoituksiin, jonka jälkeen poistamme yhteystietosi suoramarkkinointiin liittyvästä rekisteristämme.
Kirjanpitomme tositeaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytämme voimassa olevan kirjanpitolain edellyttämän ajan.
Maksuliikenteen tiedot
Asiakkaan verkkopankkimaksamisen tai luottokortin tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin vaan jäävät maksujen välityksestä vastaavan yrityksen tietoihin.

Miten keräämme henkilötietoja?
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjältä mm. sivustojen, maksuttomien oppaiden tilaamisen sekä erilaisten tuotteiden ja palvelujen ostamisen kautta postituslistalle liittyneistä käyttäjistä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa käyttäjä luovuttaa tietojaan. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietojasi saatetaan siirtää kolmansille osapuolille eli palveluntarjoajille, jotka tuottaessaan palveluita käsittelevät henkilötietojasi joko käsittelijän tai rekisterinpitäjän rooleissa, jotta kyseiset palveluntarjoajat pystyvät toteuttamaan pyytämiämme palveluita. Tällaiset palveluntarjoajat voivat sijaita tai käsitellä henkilötietojasi sekä EU:ssa että sen ulkopuolella.

Henkilötietoja voidaan myös joutua luovuttamaan Suomen lakien mukaisesti viranomaisille (esim. poliisi tai verohallinto) niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Käyttäjien tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:

IT- ja infrastruktuuripalveluiden toimittajat
Tietojärjestelmätoimittajat
Digitaalisten markkinointipalveluiden toimittajat (kuten uutiskirjeiden lähettäminen, tilastoanalyysien suorittaminen, ja kohdennettu verkkomainonta)
Verkkokaupan maksupalveluntarjoaja (pankki- ja luottokorttitapahtumien sekä muiden maksutietojen käsitteleminen)
Sosiaalisen median alustat ja kolmansien osapuolien verkkosivut (kohdennetun verkkomainonnan toteuttamiseksi)
Perinteisen suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi käyttämämme kumppanit
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain ennalta määrätyt yrityksen työntekijät ja/tai yhteistyökumppanit, kuten esimerkiksi laskutuksesta huolehtiva assistentti tai markkinointiin keskittyvä yritys.

Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

Rikkomuksista ilmoittaminen
Parhaista ponnisteluista huolimatta mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin turvallinen. Yritys ei voi taata täyttä turvallisuutta. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, se ilmoittaa siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yritys sitoutuu ilmoittamaan asiakkailleen kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet.

Käyttäjän velvollisuudet
Käyttäjän tietojen turvassa pysyminen edellyttää myös, että käyttäjä varmistaa omien tilien tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamaan ne säännöllisesti ja säilyttämään niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteiden turvallisuus.

Alaikäisten turvallisuus
Yrityksen maksulliset palvelut eivät ole tarkoitettu alaikäisille. Alaikäisellä yritys tarkoittaa alle 18-vuotiasta henkilöä. Alaikäisellä on kuitenkin lupa käyttää maksullisia palveluita, mikäli vanhempi/huoltaja hyväksyy palvelun käytön ja maksaa palvelun alaikäisen puolesta. Yritys ei tietoisesti kerää alaikäisten henkilötietoja.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Käyttäjän oikeudet
Tiedonsaantioikeus
Käsittelyn rajoittamisen oikeus
Korjausoikeus
Suostumuksen peruuttamisen oikeus
Tietojen siirto-oikeus
Tiedonsaantioikeus
Suoramarkkinointirekisterissä olevalla käyttäjällä on henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen elina (at) urautuva.fi. Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Urautuva Tmi -yrityksen asiakasrekisterin rekisteritietoja.

Käsittelyn rajoittamisen oikeus
Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Korjausoikeus
Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään.

Yrityksellä ei ole velvollisuutta tarkistaa käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Käyttäjä voi muuttaa, täydentää ja poistaa tietojaan jokaisen sähköpostilistan viestin lopussa olevien linkkien kautta tai kirjautumalla palveluun. Palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät ole käyttäjien käytettävissä.

Suostumuksen peruuttamisen oikeus
Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta). Käyttäjä saattaa olla mukana useammalla sähköpostilistalla, jonka johdosta yritys saattaa silti lähettää viestejä ja materiaaleja, vaikka käyttäjä olisi mielestään poistunut sähköpostilistalta kerran. Mikäli haluat poistua kaikilta listoilta samanaikaisesti, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen elina (at) urautuva.fi.

Tietojen siirto-oikeus
Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa.

Miten käyttäjä voi toteuttaa oikeutensa
Käyttäjä voi toteuttaa edellä kuvatut oikeutensa ottamalla meihin kirjallisesti yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen elina (at) urautuva.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen elina (at) urautuva.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietoja suorittamastamme kohdentamisesta
Kohdentaminen tarkoittaa sellaista henkilötietojen käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan joitakin käyttäjien henkilökohtaisia ominaisuuksia. Kohdentamista voidaan hyödyntää relevantimman mainonnan ja viestinnän toteuttamiseksi sekä verkkopalveluidemme optimoimiseksi ja kehittämiseksi.

Hyödyntämällä verkkotunnistetietoja voimme seurata käyttäjänä sinun verkkoselainkäyttäytymistä, jotta pystymme tarjoamaan sinulle relevanttia mainontaa tuotteistamme ja palveluistamme sekä kohdistamaan kyseistä mainontaa sinulle optimaalisina ajankohtina.

Kohdentaminen tapahtuu automaattisesti tietojen käsittelyn avulla. Tällaista automaattista tietojen käsittelyä on esimerkiksi päätelaitteellesi tallennettavien evästeiden avulla suoritettava tietojen kerääminen ja näiden tietojen edelleen jakaminen kolmansille osapuolille, jotta kyseiset kolmannet osapuolet pystyvät analysoimaan verkkoselainkäyttäytymistäsi relevantin mainonnan ja viestinnän toteuttamiseksi sekä verkkopalveluidemme kehittämiseksi ja optimoimiseksi. Automaattisen tietojen käsittelyn seurauksena mahdollisesti tapahtuvan kohdentamisen avulla emme kuitenkaan pysty yksilöimään sinua.

Katsomme, että suorittamallamme kohdentamisella ei ole tietosuojalainsäädännössä tarkoitettuja oikeusvaikutuksia tai muuten merkittäviä vaikutuksia sinulle.

Lisää evästekäytänteistämme voit lukea täältä.
Linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille
Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Muun muassa verkkovalmennukset, maksuttomat oppaat, e-kirjat, työkirjat, blogipostaukset sekä sähköpostikirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

Osa linkeistä voi myös olla ns. affiliate-linkkejä, joiden kautta yritys saa komissioita tai tuotteiden ilmaisia käyttökuukausia. Affiliate-linkeistä on kuitenkin ilmoitettu joko (*)-merkillä tai blogipostausten lopussa olevalla maininnalla:

”Postaus sisältää affiliate-linkkejä, jotka on merkitty *-merkillä. Pelkkä linkin klikkaaminen ei aiheuta sinulle kuluja eikä minulle tuloja vaan voit vierailla sivustolla rauhassa ja harkita ostopäätöstä haluamasi ajan.

Ostamalla tuotteet tai palvelun affiliate-linkin kautta, saan tästä pienehkön komission tai tuotteen/palvelun ilmaisen käyttökuukauden – ilman että sinulle syntyy tästä lisäkuluja.

Suosittelen vain niitä tuotteita, joita olen itse testannut, käyttänyt ja todennut toimiviksi. Älä koskaan osta tuotetta, jos et ole varma onko siitä sinulle apua tai et ole varma auttaako se sinua saavuttamaan tavoitteesi.”

Kumppanuusmarkkinointi
Yritys tarjoaa silloin tällöin tietoa tarkasti valituista kumppaneista ja heidän tarjoamista palveluistaan. Yritys ei koskaan jaa käyttäjän tietoja kumppaneille suoraan, vaan käyttäjä itse päättää, siirtyykö hän tutustumaan yhteistyökumppanin palveluun ja mitä tietoja toimijalle antaa.

Tietosuojan ja rekisteriselosteen muuttaminen
Tietosuoja ja rekisteriseloste tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa, jonka yhteydessä ne voivat muuttua. Muutoksista tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä. Käyttämällä sivustoja hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy, silloin sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Muut mahdolliset oikeudet
Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli olet tyytymätön yritykselle lähettämäsi valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle.

Lisätietoja
Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla elina (at) urautuva.fi

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty viimeksi 16.1.2023.