Mikä ammatti sopii minulle?

”Mikä ammatti sopii minulle?” on kysymys, jonka jokainen on kysynyt itseltään ainakin kerran elämässä, mutta vielä todennäköisemmin useita kertoja. Työ on tärkeä osa arkea ja oman uran valinta on yksi elämän isoja päätöksiä.

Ura on harvoin nykyisin yhtäjaksoinen urapolku koulunpenkiltä lokoisiin eläkepäiviin Espanjassa. Se, että 30-40-vuotias on yläasteella, toisella asteella tai jopa jatko-opinnoissa kysynyt itseltään, että ”mikä ammatti minulle sopii?” ei kerro tänä päivänä välttämättä yhtään mitään. On oikeastaan väistämätöntä, että ainakin jotkut muuttavat urasuuntaansa. Muutenhan meillä ei olisi tällaisena toimiva, kehittyvä yhteiskunta. Joidenkin on tehtävä uramuutoksia ja monet sitä haluavat. Halutaan kokeilla uutta ja kehittyä.

Sitra puhuu julkaisussaan siitä, että meillä oli palkkatyöyhteiskunta. Aiemmin työn ja vapaa-ajan ero oli selkeä. Työstä saatiin toimeentulo ja vapaa-ajalla käytiin etelän lomalla, jos palkkaa oli jäänyt yli. Nykyään ja tulevaisuudessa työn rooli muuttuu. Emme tee enää yhtä palkkatyöuraa, vaan työteko monipuolistuu yhä useammilla aloilla. Yksinyrittäjien määrä on voimakkaasti lisääntynyt parin viime vuosikymmenen aikana. Palkkatyötä ja yrittäjyyttä yhdistellään ja yrittäjyydestä on tullut yhä vaivattomampaa esimerkiksi eri laskutuspalveluiden (ns. kevytyrittäjyys) avulla.

Työelämän murroksesta ja siitä, että ammattia pohditaan työuran aikana useampaan kertaa, kertoo esimerkiksi se, että meillä on tänä päivänä ammatteja, joista ei vielä hetki sitten ollut käsitystäkään. Meillä on ihmisiä, jotka työkseen ohjelmoivat chat-botteja, joille ”sujuvasti” (lievä sarkasmi) juttelemme. Toiset tekevät työkseen sosiaalista mediaa tai kehittävät lääkehoitoa out-of-nowhere puhjenneisiin sairauksiin. Olisitko vielä joitakin vuosia sitten kuullut Social Media Managerista tai Chatbot-konsultista. Aivan, uusia ammatteja syntyy koko ajan. Jos joku meistä ei olisi hypännyt uusiin hommiin, asuisimme edelleen luolissa ja pohtisimme, että miten tulen saa tehtyä. Alanvaihto on välttämätöntä kehittymisen kannalta. Kaikkien ei tarvitse tietenkään vaihtaa alaa, mutta on kaikkien etu, jos jotkut niin tekevät. Pääsemme nauttimaan uusista innovaatioista.

Miten sitten tosissaan voisi pohtia, että mikä ammatti on itselle sopiva. Asiaa voi pohtia esimerkiksi merkityksellisyyden kautta. Jos työ ei tunnu merkitykselliseltä, motivaatio voi laskea hyvin pian. Työn merkityksellisyyden kokemus pitää työn mielekkyyttä yllä sekä vaikuttaa positiivisesti työssä jaksamiseen ja mielenterveyteen. Filosofi Frank Martela kuvaa merkityksellisyyttä ymmärryksenä ja kokemuksena elämän arvokkuudesta, jota voi ammentaa tästä hetkestä, menneestä tai tulevasta. Merkityksellisyys on myös vuorovaikutusta ympäröivien ihmisten kanssa. Urasta puhuttaessa voisi Martelan näkemykseen vedoten todeta, että työn merkityksellisyyttä lisää, kun sen avulla voidaan luoda lisäarvoa yhteisölle, jossa elämme. Haluamme edistää yhteistä hyvää.

Voit pohtia, että mikä on se asia, mikä saa sinut innostumaan ja tuntemaan itsesi tärkeäksi. Millaisia asioita tekisit vaikka ilmaiseksi, koska niin kivaa se olisi? Yhä useammin intohimot ja rakkaat mielenkiinnon kohteet tuotteistetaan ja niiden ympärille muodostetaan päivittäinen toimeentulo. Kuten tekstin alkupuolella mainitsin, yrittäjyys yleistyy sekä työn ja vapaa-ajan suhde hämärtyy. Mitä osaamista sinulla on, joka olisi hauskaa, merkityksellistä ja toisi vielä leivän pöytään? Nyky-yhteiskunnassa asiantuntijuus on yhä enemmän se, mikä tuotteistetaan ja siitä saadaan elanto. Siinä missä vielä joitakin vuosikymmeniä sitten oma osaaminen tuotteistettiin käsityöammatteihin, nykyään osaamista myydään esimerkiksi kehittämisprojekteihin ja konsultaationa.

On myös tosi ok, että jotkut meistä haluavat pitää työn niin kaukana kotielämästä ja harrastuksista kuin mahdollista. Työ työnä ja sitten vapaalla nautitaan. Tärkeintä olisi, että tässä olisi vapaus valita. Valinnanvapaus luoda sellainen ura, joka kokonaisuudessaan palvelee parhaiten arkea ja elämää. Työn tärkein merkitys voi olla se, että siitä saa toimeentulon ja se ei kuormita vapaa-aikaa liiaksi.

Alanvaihto aikuisena ei tarkoita aina aikuisopiskelua, vaan tärkeää on tunnistaa osaaminen, joka työuralla on jo karttunut. Uutta uraa harkitessa on todella tärkeää tunnistaa ja sanoittaa oma osaaminen. Meillä kaikilla on valtava määrä taitoja! Elämme edelleen varsin tutkintokeskeisessä yhteiskunnassa. Osaaminen voi kertyä kuitenkin todella monessa paikassa koulunpenkin lisäksi. Osaamista lisää koulutuksen ohella toki ihan työnteko, mutta myös harrastuneisuus, vapaaehtoistyö, poliittinen aktiivisuus ja järjestössä toimiminen. Uutta tutkintoa on useimmiten turha lähteä tavoittelemaan tutkinnon ilosta, vaan ensin kannattaa valjastaa olemassa oleva osaaminen täyteen potentiaaliin. Poikkeuksen tähän tuo tietyt ammatit, joissa koulutus on välttämätön (poliisi, lääkäri, juristi, sairaanhoitaja jne.) tai jos unelmiesi työpaikassa on jokin tietty koulutusvaatimus. On kuitenkin jo hieman vanhanaikaista ajatella, että moniakaan töitä tehdään tietyllä tutkinnolla. Työtä tehdään osaamisella sekä persoonalla.

Mikäli uuden ammatin pohdinta on sinulle ajankohtaista, niin aloita kahdella kysymyksellä:

  1. Mikä on sellaista tekemistä, josta saat aitoa iloa?
  2. Mitä kaikkea osaat? Kirjaa ylös osaamisesi sekä konkreettinen esimerkki, miten osaamisesi tekemisessäsi näkyy.

Pääset alkuun pohdinnoissasi tekemällä muutaman testin, jotka auttavat sinua sanoittamaan toiveita uuden ammatin suhteen:

Vahvuustesti – https://high5test.com/
Duunitorin ammatinvalintatesti – https://duunitori.fi/duunitesti

Blogikirjoituksessa on käytetty lähteenä:
Sitra https://www.sitra.fi/julkaisut/uuden-ajan-tyo-ja-toimeentulo
Tunne ja mieli, Frank Martela https://www.tunnejamieli.fi/2019/01/14/frank-martela-merkityksellisyys-on-sisainen-kokemus

Elina Helmikoski

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *